כבה נגישות


יחסי הגומלין  בין מדיניות פיתוח המגורים לדמוגרפיית היישובים הכפריים

תקציר עבודה במסגרת הקורס לתכנון במגזר הכפרי, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. כותבים: שמוליק דודאי, שרגא וילק, טובי כהן, חיים שולמן.

התפישה הרווחת כיום בתכנון היא תפישת הקיימות, שחלק ממאפייניה הם אי-סגרגציה חברתית מרחבית. נושא עבודה זו הוא, מניעת סגרגציה חברתית על בסיס גיל, קרי קיומה של חברה רב-דורית ביישובים הכפריים. בחינת מגמות התכנון ביישובים כפריים, שסיווגם קיבוץ או יישוב קהילתי  בעיקר, מצביעה על מגמה של  צמצום מגוון תמהיל המגורים ביישובים אלה. ביישוב הקהילתי, כוללות התכניות מגרשים וזכויות בנייה ליחידות דיור שגודלן 160 מ"ר ומעלה. הרחבות קהילתיות בקיבוצים אימצו גם הן את דגם התכנון הזה. נוסף על כך, מגמת "שיוך הדירות" בקיבוצים  הביאה ליצירת שטחי מגורים: מגרשים וזכויות בנייה, הדומים לדגם הקהילתי.

בחירת גודל יחידת המגורים היא פונקציה של השלב במעגל החיים, וכפועל יוצא מכך של גיל הצרכן. בהיעדר גודל דירה מתאים, תיווצר הדרה של האוכלוסייה הצורכת אותו. כך, בהיעדר יחידות דיור קטנות בתמהיל המגורים, נוצרת הדרה של אוכלוסייה צעירה, משפחות בראשית מעגל החיים. בהינתן שהיישוב מוגבל ביכולתו להגדיל את מספר יחידות הדיור שבו, בסופו של יום תתבגר האוכלוסייה המתגוררת בו, ותחל התרוקנות של שירותי הגיל הרך, עד כדי הקטנת אטרקטיביות היישוב לקליטת משפחות צעירות נוספות. בטווח הארוך, יביא תהליך זה להזדקנות מואצת של היישוב ביחס למרחב הסובב: כמות הצעירים בתחזית האוכלוסייה תקטן לאורך זמן, וכמות הזקנים תגדל במקביל. חציון הגיל יעלה. הדבר נכון גם אם מתקיים אכלוס איטי  או ב"מנות קטנות" בכל פעם ובאופן רציף לאורך השנים. ככל שהאכלוס הראשוני של היישוב הומוגני יותר באופיו ורחב בהיקפו, כך יתרחש התהליך באופן מואץ יותר.

במקומות בהם נעדר תמהיל גדלים של יחידות דיור, התואם את הביקוש, נוצרים פתרונות ספונטניים, בדדרך כלל בדמות פיצולי דירות, הקמת שכונות ארעיות וכד'. מטבע הדברים מדובר בדרך-כלל בעברות בניה, ובהיקפי פתרונות שאינם תואמים את הביקוש.    על מנת לתמוך ברצף גילאים ורב-דוריות של היישובים הכפריים, צריך אפוא, תמהיל המגורים לכלול מגוון גדלים של יחידות דיור, התואם שלבים שונים במעגל החיים. יחידות דיור קטנות יכולות לשמש הן למגורי צעירים ומשפחות צעירות, והן לאוכלוסייה מתבגרת, אשר מעדיפה להישאר במקום מגוריה הטבעי. האחרונים יכולים לעזוב את דירותיהם הגדולות ולעבור להתגורר בסמוך, ביחידה קטנה יותר. פתרון זה נפוץ מאוד במדינות מערביות וכן במושבים, בהם תוכנן מראש תמהיל מגורים הכולל בתוכו 33% יחידות דיור קטנות, הצמודות ליחידת דיור מארחת. תמהיל מעורב שכזה ימנע את הזדקנותו המואצת של היישוב, שכן יחידות הדיור הקטנות יאפשרו את מגוריהם של צעירים בשלב הראשון במעגל החיים, ואת מגורי האוכלוסייה המתבגרת בשלבי החיים המאוחרים. מומלץ, אפוא, לכלול בתכנון, תמהיל גודל יחידות דיור מגוון יותר מזה הנפוץ כיום, כדי לשמר את אופציית הרצף הרב-דורי, לטובת המרקם החברתי והחוסן הקהילתי. 

יחידת דיור מפוצלת-כניסה נפרדת לקומה השנייה                                                      

יחידת דיור מפוצלת ביישוב קהילתי-כניסה נפרדת לקומה שנייה
לקוחות

לקוחות ממליצים

טובי ליוותה אותנו והייתה שותפה מתחילתו של התהליך ועד סופו. טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים. טובי הייתה שותפה לתהליכים שהתנהלו בתוך הישובים, גילתה סבלנות, הקשבה והבנה רבה לצרכים וכל אילו הביאו למוצר איכותי וייחודי שמשמש תשתית מקצועית וחשובה לתכנון המועצה והישובים בהמשך. נהנו מאוד מהעבודה עם טובי וללא ספק, נמשיך ונעזר בה גם בהמשך ככל שנידרש.

להמלצות נוספות >

לתיאום פגישה
צלצל עכשיו!

052-3234919