top of page

יזמים

יזמים - בניינים

יזמים העוסקים בפיתוח פיזי זקוקים למידע עבור עבודתם. שירותי המשרד כוללים איתור קרקעות מתאימות לפיתוח במגוון שימושי קרקע: מגורים, תשתיות, פנאי ועוד. כמו כן, נדרשים היזמים לבחינות התכנות סטטוטוריות, הכנת פרוגרמות לתכנון אדריכלי והנדסי, ונספחים שונים לטובת אישור תכניות להעלאת אחוזי בנייה וכד'.  בעלי נכסים, המעוניינים להשביח את נכסיהם נדרשים גם הם לבחינות התכנות שונות וכד'.

 

פרויקטים לדוגמא:

  1. איתור קרקעות לפיתוח תשתית סולרית

  2. איתור קרקע להקמת מתחמי ספורט אתגרי

  3. איתור קרקע להקמת חווה חקלאית

הלקוחות שלנו

bottom of page