top of page

תסקירים חברתיים

שער דוח חברתי.JPG

הדו"ח החברתי נועד למפות ולשקף את המתחם מבחינה חברתית. הדו"ח מציג את צרכי אוכלוסיית המתחמים ואת ההשפעות הצפויות של פרויקט ההתחדשות עליהם, במטרה לאפשר התייחסות להיבטים אלו במסגרת התכנון ותהליך הביצוע. במסגרת הסקר הכללי יושם דגש מיוחד על הצרכים של אוכלוסיות רגישות כגון:  כגון קשישים, עולים,  בעלי מוגבלויות, דיירי דיור ציבורי, ככל שהם קיימים.

הדו"ח מתבסס על עבודת שטח מעמיקה הכוללת ראיונות וסקרים; מיפוי דמוגרפי, לימוד הקהילה והמקום וניתוח מידע סטטיסטי ועירוני.

ניתוח כלל המידע שנאסף מגובש לכדי המלצות להליך התכנוני ולתוכנית חברתית לליווי הדיירים בפרויקט.

שיתוף ציבור בכפר הרא"ה יוני 2021

"טובי היא בעלת ידע מקצועי ורמת שירות גבוהים. בכל מפגשינו מצאתי את טובי שותפה קשובה, חרוצה, נעימת הליכות, ובעלת הבנה מערכתית. יכולותיה הבין אישיות, כישוריה המקצועיים והארגוניים תורמים רבות להשלמת התוכנית בסביבה מורכבת של בעלי עניין רבים"

44.jpg

"במהלך עבודתה איתנו הפגינה טובי התמצאות מעמיקה בחוק התכנון והבנייה, ראייה אסטרטגית של הצרכים שלנו ובקיאות בהליכי הרגולציה."

47.jpg

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

42.jpg

"עבודתה של טובי הביאה להישגים מוחשיים ויישומיים לרשות, ואני שמחה על כך. "

44.jpg

לקוחות ממליצים

bottom of page