מתחם מחצבה, נשר

המזמין

עיריית נשר

 

שדה העבודה

פיתוח פרוגרמות, תכנון אזורי

 

מטרת העבודה

בחינת ההשלכות של תוספת 3000 יח"ד על היקף ההקצאות והמגרשים הנדרשים לצרכי ציבור על רקע תוספת שימושים אלה

התהליך 

    אבחון צרכים ומצב קיים

  • איתור תכולת תוכניות בהכנה ותוכניות רלוונטיות.

  • איתור אזור ההשפעה של התוכנית ואבחון שירותי ציבור באזור ההשפעה.

  • הגדרת יעדי התוכנית.

  • קביעת עקרונות מנחים לפרוגרמה.

  • עריכת המסמך הפרוגרמתי, כבסיס לתכנון.

תוצרים

​•    נספח פרוגרמה

הכנת פרוגרמות