top of page

התחדשות עירונית הגפן כפר סבא

המזמין

היזם - שריקי גרופ ומנהלת התחדשות עירונית כפר סבא

שדה העבודה

פרויקט פינוי בינוי בכפר סבא

 

מטרת העבודה

אפיון האוכלוסייה הקיימת

ראשי הפרקים בתסקיר החברתי 

 •  תהליכי הייזום וההתארגנות

 • ​מאפייני האוכלוסייה​

  • דמוגרפיה

  • ניתוח פלחי ילדים ומבוגרים

  • משפחות עם ילדים

  • תמהיל אחזקת הדירות

  • סביבה ושירותי ציבור

 • סביבה ושירותי ציבור

 • תכנית לליווי חברתי במתחם

 

תוצרים

​•    תסקיר חברתי להגשה במסגרת העבודה מול המנהלת ו/או במסגרת מסמכי התכנית

אייקון דוח חברתי.JPG

דף הבית / פרויקטים / תסקיר חברתי / הגפן כפר סבא

bottom of page