top of page

מבוא לתכנון

 

ההרצאה מיועדת להכיר לשומעים את עולם התכנון, מרכיביו והאפשרויות הגלומות בו. ההרצאה מתאימה  לבעלי תפקידים שיש להם נגיעה לתכנון, חברי ועדים, מנהלים ועוד.

 • למה לתכנן?

 • מהם כלי התכנון?

 • מי מתכנן?

 • את מה אפשר לתכנן ומה רצוי לתכנן?

 • איך מכינים תכנית?

 • מה ההבדל בין תכנון אסטרטגי לתכנון סטטוטורי?

 • מה ההבדל בית תכנית אב לתכנית מתאר?

 • שיתוף הציבור בתכנון

 • קניין ובעלי עניין והשפעתם על התכנון

 • הכרת תכניות

שמעו: קורס מנהלי קהילה ומזכירי ישובים במועצה

האזורית עמק חפר, קורס מזכירים- האיחוד החקלאי 

 

תכנון דמוגרפי קהילתי

ההרצאה מיועדת להכיר לשומעים את ההיבטים הדמוגרפיים של התכנון, ואת השלכות השינויים הדמוגרפיים על היבטים קהילתיים, ארגוניים, ושירותי הציבור.

ההרצאה מתאימה  לבעלי תפקידים שיש להם נגיעה לתכנון, חברי ועדים, מנהלים ועוד. 

 •  מושגי יסוד בדמוגרפיה: פירמידת הגילאים, חציון הגיל ויחס התלות-מה ניתן ללמוד מהם?

 • מגמות דמוגרפיות מקומיות, אזוריות ועולמיות

 • מחזור החיים היישובי, מחזורי צמיחה ומחזורי הזדקנות

 • דילמת הגודל של הישוב: השלכות על היבטים קהילתיים וחברתיים

 • דילמת הגודל של היישוב: השלכות על ספי כניסה לשירותים ומוצרים

 • הקשר בין דמוגרפיה לתמהיל המגורים

 • פרוגרמה לצרכי ציבור

 

שמעו: מועצה אזורית עמק המעיינות, קיבוץ מירב, קיבוץ מעלה גלבוע, קיבוץ שדה אליהו, קיבוץ ברעם, קיבוץ שדה נחום, מועצה אזורית בני שמעון, מושב תאשור ועוד.

 

על הקשר בין תכנון וזקנה

 עולמינו מזדקן. בחינת פרמטרים דמוגרפיים שונים מצביעה אף על הזדקנות מואצת במגזר ההתיישבותי בישראל. למה צריכות להיערך המועצות והישובים, וכיצד יש לבטא מגמות אלה בתכנון אסטרטגי ופיזי?

 • איך יודעים כמה האוכלוסייה זקנה? דרכים למיפוי הזיקנה.

 •  לקראת מודל אספקת שירותים לגילאי +65: הבדלים מרחביים בצריכת שירותים.

 • השלכות המקרו של הזקנה : כלכלה, בריאות, רווחה ומגורים.

 • שערים מאפייני זקנה והשלכותיהם על המרחב הפיזי של הזקן (לדוגמא שער היציאה ממעגל העבודה)

 • נגישות ומוביליות

 • מודלים שונים של אספקת שירותים

 • מגורי הגיל השלישי: מודלים של מגורים כחלק מחשיבה אסטרטגית על מרחב השירותים של הגיל השלישי: תמהיל מגורים ותמהיל האוכלוסייה.

 • השלכות ארוכות טווח של מדיניות התכנון התקפה על יכולת המועצות והישובים להכיל את האוכלוסייה הקשישה.

 • תכנון ללא  גילנות (Ageism)

שמעו: מרכז המועצות האזוריות, יום העיון "להזדקן בקהילה הכפרית", שהתקיים במכללת הגליל המערבי 30.11.15

הרצאות וסדנאות

הרצאות וסדנאות.PNG

"איכות השירות והמוצר היה ברמה גבוהה ביותר, בנועם הליכות ועמידה בלוח זמנים.אני ממליץ בחום להשתמש בשרותיה."

46.jpg

"במהלך עבודתה איתנו הפגינה טובי התמצאות מעמיקה בחוק התכנון והבנייה, ראייה אסטרטגית של הצרכים שלנו ובקיאות בהליכי הרגולציה."

47.jpg

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

42.jpg

"עבודתה של טובי הביאה להישגים מוחשיים ויישומיים לרשות, ואני שמחה על כך. "

46.jpg

לקוחות ממליצים

bottom of page