top of page

הכנת פרוגרמות

תמונה של גרפים ומחברות

הפרוגרמה מהווה בסיס חיוני לקידום תכניות סטטוטוריות, או קידום מדיניות אסטרטגית.

 

פרוגרמות נפוצות:

  • פרוגרמה לצרכי ציבור

  • בחינת ספי כניסה לשירותים ומוצרים

  • פרוגרמות לאזורי תעסוקה ומסחר

  • הערכת ביקושים

  • פרוגרמה לשירותים אזוריים

פרויקטים לדוגמא:

פיתוח תכולת תכניות לפיתוח. הפרוגרמה עונה על השאלות מה לבנות? היכן למקם? מהי מכסת הקרקע הנדרשת ומהו היקף הבנייה המתאים בטווחי זמן שונים.

רגע לפני הכנתה של תכנית פיזית או מרחבית דרושה קבלת החלטות שיהוו את הבסיס לתכנון. החלטות אלה כוללות את השאלות הבאות:

 

מה לבנות?  אילו שימושי קרקע ואילו פונקציות יכללו בתכנית?

כמה לבנות? מה יהיה הגודל של הפונקציות השונות, ובאילו שלבים יש לבצע את הבנייה?

מהו היקף הקרקע הנדרש לתוכן המוצע?

מה יהיו יחסי הגומלין בין התוכן המוצע לאזור אותו משרת, והאם יש לשנות את התוכן בעקבות זאת?

 

הכנת הפרוגרמה מאפשרת בחינה רעיונית, כלכלית, חברתית ועניינית, את התוכן המוצע בסביבתו ולערוך שינויים בטרם הושקעו משאבי זמן וממון בתכנון הפיזי או התכנון הסטטוטורי, קל וחומר, בבצוע. פרוגרמה אזורית גם יכולה להשפיע על תהליכים חברתיים מרחביים, הסטת תנועה, שינוי אזורי גודש ועוד.

"איכות השירות והמוצר היה ברמה גבוהה ביותר, בנועם הליכות ועמידה בלוח זמנים.אני ממליץ בחום להשתמש בשרותיה."

לוגו מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

"במהלך עבודתה איתנו הפגינה טובי התמצאות מעמיקה בחוק התכנון והבנייה, ראייה אסטרטגית של הצרכים שלנו ובקיאות בהליכי הרגולציה."

Belectric Sola Energy Logo

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

לוגו מועצה אזורית בני שמעון

"עבודתה של טובי הביאה להישגים מוחשיים ויישומיים לרשות, ואני שמחה על כך."

לוגו מפעם- מרכזי פיתוח לשלטון המקומי

לקוחות ממליצים

bottom of page