top of page

הכנת תכניות אב ומתאר

הכנת תכנית אב סטריפ.PNG

חוק התכנון והבנייה בארץ מחייב את קבלת אישורם של מוסדות התכנון לתכנית, על מנת שניתן יהיה לקבל היתרי בנייה ולהוציא את התכנית אל הפועל.

הדבר נעשה באמצעות הכנתה של תכנית סטטוטורית מחייבת מסוג תכנית מתאר, תכנית מתאר מקומית או תכנית מתאר מקומית מפורטת.

הכנתה של תכנית סטטוטורית, ובעיקר ההליכים הדרושים לאישורה, כוללים את מעורבותם של מוסדות תכנון, נציגי משרדי ממשלה, רשויות שונות ועוד, הנמשכים על-פי רוב זמן ארוך, מסדר גודל של חודשים ושנים. לפיכך קיימת חשיבות גדולה בהכנת תכניות אב או תכניות מדיניות, שיהוו את השלד לתכנון סטטוטורי ארוך טווח.

המשרד מספק שירותים הן בהכנת תכניות האב, והן בהכנת תב"עות לרבות בשיתוף הציבור.

העבודה מול טובי ויוליה עשתה לנו שכל- נתנה לנו כלים, ידע ועזרה לנו למצוא את הדרך והקצב המתאימים לנו כדי להשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו. כל עצה והערה שקיבלנו נטפו ניסיון רב.

כפר החורש.PNG

"שותפות לתהליכים שהתנהלו בתוך הישובים, סבלנות, הקשבה והבנה רבה לצרכים." 

71.png

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

42.jpg

"טובי מקצועית, רהוטה ומעבירה את החומר בצורה ברורה, נגישה, עם דוגמאות והמחשות. "

17.jpg

לקוחות ממליצים

bottom of page