top of page

פרויקטים

 • איתור קרקעות לפיתוח
  בחינת התכנות הקמה של שדה סולארי -סאנסה (2021) איתור קרקעות להקמת שדות סולאריים במחוז צפון-סולגרין בע"מ (2019-2020) איתור קרקע לתחנת כוח מפסולת-ערוד אנרגיה 2019 איתור קרקעות להקמת שדות סולריים-בילקטריק ישראל 2014-2017 איתור ויישום מנופים כלכליים במועצה האזורית נווה מדבר- עבור מפעם הדרום והנגב (2015-2016) איתור קרקע להקמת בית ספר יסודי חדש- המועצה האזורית יואב (2010) איתור קרקע לפרויקט תיירות וספורט אתגרי (2008) פרוגרמה לפיתוח סביב ציר 85-אשכול יישובי בית הכרם (2015-2016)
 • תכנון מתארי ואסטרטגי
  ייעוץ תכנוני לוועדות גיאוגרפיות-משרד הפנים (2021-) בניית מסד נתונים תכנוניים כלל עירוניים לעדכון חוקי עזר עיריית חדרה (2020) ליווי ויעוץ תכנוני לבקשות שינוי גבולות מוניציפליים – עיריית אל-טירה (2020) ייעוץ תכנוני לוועדות הגיאוגרפיות-משרד הפנים (2017-2018) תוכנית מתאר כוללנית לעמק המעיינות- מרכזת התוכנית וחברה בצוות התכנון בתחום חברה, דמוגרפיה ושיתוף ציבור-מנהל התכנון (2018-) מיפוי ואבחון מצב קיים-חיזוי תרחיש "עסקים כרגיל". לקראת תוכנית אסטרטגית-המועצה האזורית מעלה יוסף (2018-2019) תוכנית אסטרטגית לפיתוח המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, בשיתוף INQL, -המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה (2015-2016) תכנית אסטרטגית ותוכנית לשיווק מגרשים באזור התעשייה "כרמל" בנימינה – ניתוח מגמות וקבלת החלטות נגזרות (2013) תחזית דמוגרפית ופיתוח אסטרטגיית צמיחה למוא"ז עמק המעיינות – ניתוח חסמי צמיחה וקבלת החלטות נגזרות (2013-2014) תכנית אסטרטגית לפיתוח מוניציפאלי-קהילתי במועצה האזורית יואב מוא"ז יואב (2011-2012) אסטרטגיית בינוי למגורים במעגן מיכאל – עבור רשות הבינוי והשיכון במעגן מיכאל
 • תכנון דמוגרפי
  תכנון דמוגרפי קהילתי לראש פינה (2021) תחזית דמוגרפית קיבוץ אילות (2021) מיפוי וחיזוי דמוגרפי – כפר החורש (2020-2021) תחזית דמוגרפית – קיבוץ תל יצחק (2020-2021) התאמת התכנון היישובי ותהליכי הפיתוח הפיזי בקיבוץ אפיקים (2019) תחזית דמוגרפית מושב אמירים (2020) תחזית דמוגרפית – קיבוץ גזית (2020) תחזית דמוגרפית – משמר הנגב (2020) תחזית דמוגרפית – לוחמי הגטאות (2019) תחזית אוכלוסיה קיבוץ בארות יצחק (2019) תחזית אוכלוסייה ישוב קהילתי אליאב (2018-2019) בחינת תרחישי צמיחה ופרוגרמת שירותי ציבור לקיבוץ סעד (2018) בחינת תרחישי צמיחה ופרוגרמה למבני ציבור במשואות יצחק (2018) נספח פרוגרמתי לישובים תאשור ותדהר (2018) חיזוי דמוגרפי ופרוגרמה לשירותי ציבור- מועצה אזורית הגליל העליון(2017-2018) חיזוי דמוגרפי ופרוגרמה לשירותי ציבור – המועצה האזורית עמק הירדן (2017-2018) חיזוי דמוגרפי ופרוגרמה לצרכי ציבור-המועצה האזורית יואב (2017-2018) תחזית דמוגרפית ותכנית אב למוסדות חינוך-קיבוץ געתון (2015) פיתוח אסטרטגיית צמיחה דמוגרפית: חיזוי צרכים, פרוגרמה לצרכי ציבור, ניתוח עלויות תרחישי צמיחה – קיבוץ שדה אליהו 2014-2015 יחסי הגומלין בין מדיניות פיתוח המגורים לדמוגרפיית היישובים הכפריים- עבודה במסגרת לימודים במרכז לחקר העיר והאזור-הטכניון-2014 תחזית דמוגרפית ופיתוח אסטרטגית צמיחה-קיבוץ לביא (2016) תחזית דמוגרפית ופרוגרמה למבני ציבור-קיבוץ כפר בלום (2016) תחזית אוכלוסייה ותלמידים, תהליך מיפוי בתי ספר יסודיים-המועצה האזורית משגב (2017) תחזית אוכלוסייה, פרוגרמה למוסדות חינוך ותוכנית חומש לבנייה למגורים-קיבוץ רמת-רחל (2017) גודל ישוב מיטבי-עדכון תחזית דמוגרפית למוא"ז בני שמעון- פיתוח תרחישי קליטה, תחזית דמוגרפית ופרוגרמת צרכי ציבור לשער הנגב-המועצה האזורית שער הנגב (2017-2016) בחינת תרחישי צמיחה דמוגרפית וגיבוש תכנית קליטה נגזרת בקיבוץ מירב- 2014 בחינת תרחישי צמיחה דמוגרפית וגיבוש תכנית קליטה נגזרת בקיבוץ שדה נחום- 2014 משמעותם, וקבלת החלטות בנושאי קליטה, הנגזרות מהן. (2012-2013) בחינת תרחישי צמיחה דמוגרפית וגיבוש תכנית קליטה נגזרת בקיבוץ מעלה גלבוע-2014
 • הכנת פרוגרמות
  פרוגרמה לתמ"ל רג'ר – משרד השיכון (2020-) פרוגרמה לבתי עלמין – נבטים (2021) פרוגרמה לבתי עלמין – קיבוץ סאסא (2021) תכנית אב לחינוך – מועצה מקומית מיתר (2021-) נספח דמוגרפי אזור תעסוקה מעלה אדומים (2020-2021) קידום תכנית יישובית לכפר הרואה (2020-2021) פרוגרמה להכללת שימושים בתב"ע געתון – להקת המחול הקיבוצית (2020-2021) פרוגרמה לצרכי ציבור לנווה ים, עבור המועצה האזורית חוף הכרמל (-2020) תוכנית אב לחינוך- מועצה מקומית פרדס חנה כרכור, בשיתוף חברת משאבי ידע (2019-2020) תוכנית אב למבני ציבור-מועצה מקומית יאנוח ג'ת (2018) תוכנית אב לביוב-תחזית אוכלוסייה-מועצה אזורית יואב (2018) תוכנית אב לחינוך- מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה, בשיתוף חברת INQL (2017-) תוכנית אב לחינוך-מועצה מקומית זיכרון יעקב, בשיתוף חברת משאבי ידע (2017-2018) כרמית-פרוגרמה לצרכי ציבור (2017) פרוגרמה לצרכי ציבור-מושב תדהר-נספח לתב"ע (2017) פרוגרמה לצרכי ציבור-מושב תאשור-נספח לתב"ע (2017) פרוגרמה לצרכי ציבור-נספח לתב"ע-שכונת נווה יובלים ברכסים, העלאת צפיפות, עבור חברת מירית הנדסה (2017) הכנת תחזית אוכלוסייה ובתי ספר-המועצה האזורית יואב (2016) עדכון תכנית אב למעגן מיכאל- עבור רשות הבינוי והשיכון במעגן מיכאל (2013) תכנית אב לשטח ספורט בחוף מעגן מיכאל- 2014 תחזית צמיחה ופרוגרמה למוסדות חינוך- מועצה אזורית מגידו (2015) פרוגרמה לצרכי ציבור למושב מאור-תוכנית בשיתוף הציבור-המועצה האזורית מנשה (2017) נספח פרוגרמתי לקיבוץ כרמים, במסגרת תוכנית מתאר ליישוב (2016) פיתוח פרוגרמה לליבת המועצה-המועצה האזורית עמק יזרעאל (2016) פרוגרמה לשירותי ציבור כלל יישוביים, קריית חינוך ובית ספר לחינוך מיוחד-המועצה המקומית כפר תבור (2017-2016). פרוגרמה לשירותי ציבור, במסגרת תכנון מתחמי תוכנית המתאר של המועצה– המועצה המקומית יאנוח-ג'ת (2016) פרוגרמה להקמת מרכז ספורט אזורי במחוז הצפון- פורום שותפים, עמותת סיכוי 2014-2015 תכנית אב לתיירות – מעגן מיכאל- 2003 תכנית אב לטיפול בפסולת מחזור בטירת הכרמל (2011) תכנית אב לטיפול בפסולת ומחזור במועצה המקומית רכסים (2011) תכנית פיתוח משותפת לקרית שמונה ולגליל עליון עירית קרית שמונה וגליל עליון (בשיתוף הציבור, 2011-2012) תוכנית אסטרטגית לחינוך בלתי פורמאלי במועצה האזורית שער הנגב (2011-2012). פרוגרמה לצרכי ציבור ברכסים, כבסיס לאישור תוספת בנייה בוועדה המרחבית (עבור "אמירי גן", 2011) פרוגראמה לחינוך – מועצה אזורית יואב (2009) תכנית אב למרכז אזרחי משותף לשכניה וקורנית- פרוגרמה ופרישה בשיתוף הציבור, מוא"ז משגב –( 2014 ) תכנית לפיתוח מתחם חדש למבני משק, פרוגרמה ותב"ע, שדות ים (2013 -2016) פרוגרמה יישובית לכרמים (2012-2013) פרוגרמה לאזור תעשייה הרכבת- מערב בנימינה (2012-2013 )
 • שיתוף ציבור
  תב"ע לכפר הרא"ה, שיתוף הציבור בבניית פרוגרמה לתכנון הישוב (עבור האגש"ח 2020) תכנון מרכז הר שכניה, עבור המועצה האזורית משגב (2014) הנחיית קבוצות תושבים מקומיות וליווי מקצועי בהתמודדות עם מצוקת הדיור בעיר טירת כרמל, עבור עיריית טירת כרמל ומרכז צעירים והון אנושי (2011) בניית קבוצה והנחיית תושבים ואוכלוסייה מקומית בעיר לוד בקידום פרויקט למגורים, שתי"ל (2011-2012) הנחיית מפגשים משותפים לבעלי תפקידים ולתושבים מקרית שמונה וגליל עליון , עירית קריית שמונה והמועצה האזורית הגליל העליון (2012) התחדשות שכונות ותיקות בלוד- תכנית לשיפור תנאי המגורים של האוכלוסייה ב-3 שכונות בלוד, בשיתוף תושביהן (עבור עמותת במקום 2014 - 2013) קידום פרויקט דיור בר השגה בלוד-ליווי קבוצת פעילים והקמת עמותה לדיור (עבור עמותת שתיל 2012-2013) הכנת תוכנית פעולה לקידום השכונות הבלתי מוכרות בלוד ,בשיתוף קהילות המתגוררות במקום- (עבור עמותת במקום 2012) מודל ניהולי לבת חפר- הנחיית הועדה לעדכון המבנה הניהולי בעקבות תוכנית ותמ"לית לבת- חפר-מועצה אזורית עמק חפר (2016) ייעוץ תכנוני להגדלת כמות יחידות הדיור בלוח 2- קיבוץ מעגן מיכאל, ייעוץ במסגרת עתירה לבג"ץ (2015) בי"ס יסודי נוסף בשער הנגב – תחזית דמוגרפית ומדיניות פרישת בתי ספר במועצה (2012-2013). סקר ופיתוח מדיניות במוא"ז יואב בתחום מבני ציבור (2012) בחינת אזורי רישום במועצה האזורית יואב (2012-2013)
 • שונות
  הכנת התנגדויות לתוכניות וד"ליות (בשיתוף עמותת במקום, 2012) חיים בגיל- תוכנית אב לאזרחים ותיקים- ייעוץ תכנוני ואפיון פיזי ברשויות מקומיות (2013) בשיתוף INQL אפיון מצב קיים והצעת פעולות בתחום התחבורה הציבורית אזור המשולש הדרומי- זיהוי ביקושים ללא מענה באזור ראש העין והמשולש הדרומי (עבור עמותת סיכוי, 2013) חלופות לפיתוח תעסוקה במרחב המשולש הדרומי (עבור עמותת סיכוי, 2012) תחבורה ציבורית בישובים ערבים - מחסמים לסיכויים – מחקר ללמידת החסמים ופיתוח המלצות פעולה לקידום מערך התח"צ בישובים הערביים (עבור עמותת סיכוי, 2012) כסייפה – איבחון ראשוני לקראת תוכנית אסטרטגית (2012-2013) נייר עמדה להצגת צרכים בפני משרד החינוך להקמת בית ספר חדש בשגב שלום, (2010) מועצה אזורית מטה יהודה , קיבוץ רמת רחל, - ייצוג בוועדת גבולות (מטה יהודה – ירושלים, 2010) ייצוג בעלי קרקעות פרטיות בוועדת גבולות חריש – מ.א מנשה (2010) הכנת חוות דעת למשרד הפנים עבור המועצה המקומית כפר-קרע (2010) מסמך הנחיות לתכנון מתקני אצירה והפרדת פסולות בשכונות חדשות בטירת הכרמל (2012) עריכת המדריך לצמיחה במגזר הכפרי בישראל- החטיבה להתיישבות – (2012-2013)

רשימת עבודות חלקית

"איכות השירות והמוצר היה ברמה גבוהה ביותר, בנועם הליכות ועמידה בלוח זמנים.אני ממליץ בחום להשתמש בשרותיה."

בנימינה - גבעת עדה

"שותפות לתהליכים שהתנהלו בתוך הישובים, סבלנות, הקשבה והבנה רבה לצרכים." 

משגב

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

מועצה אזורית בני שמעון

"טובי מקצועית, רהוטה ומעבירה את החומר בצורה ברורה, נגישה, עם דוגמאות והמחשות. "

מועצה מקומית עמק חפר

לקוחות ממליצים

bottom of page