top of page
תכנון דמוגרפי קהילתי

משרד טובי כהן מתמחה במתן כלים לקבלת החלטות פיתוח.

הכלים נשענים על ניתוח מידע ופיתוח תכניות ואסטרטגיות פעולה נגזרות. מתן הכלים מאפשר למקבלי החלטות ראיית תמונה מערכתית, ניהול תהליכים תכליתי, תשתית עובדתית וברת הגנה לקבלת החלטות פיתוח, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

טובי כהן

שירותים

אייקון הכנת פרוגרמות

הכנת פרוגרמות

פיתוח תכולת תכניות לפיתוח. הפרוגרמה עונה על השאלה מה לבנות? היכן למקם? מהי מכסת הקרקע הנדרשת ומהו היקף הבנייה המתאים בטווחי זמן שונים.

תסקירים חברתיים חדש.jpg

תסקירים חברתיים

התסקיר החברתי נועד למפות ולשקף את המתחם מבחינה חברתית. הדו"ח מציג את צרכי אוכלוסיית המתחמים ואת ההשפעות הצפויות של פרויקט ההתחדשות עליהם, במטרה לאפשר התייחסות להיבטים אלו במסגרת התכנון ותהליך הביצוע.

אייקון תכניות אב ומתאר

תכניות אב ומתאר

הכנת תכניות אב ותכניות נושאיות לפיתוח מרחבי. משלב הרעיון ועד לאישור התכנית הסטטוטורית.

icon-6.png

הרצאות וסדנאות

הרצאות בקורסים שונים בנושאי תכנון לסוגיו, סדנאות סימולציית תכנון, הנחיית תכנון מקומי.

אייקון תכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

זיהוי צרכים ומגמות, תרגומם למטרות ופיתוח תכנית פעולה להשגתן.  התכנית נועדה לגשר על הפער שבין המצב הנוכחי למצב שבו נרצה להיות בזמן היעד של התכנית.

אייקון איתור קרקעות לפיתוח

איתור קרקעות לפתוח

איתור מידע על מקרקעין והשפעות חיצוניות. איתור קרקעות מתאימות לפיתוח במגוון שימושי קרקע: מגורים, תשתיות, פנאי ועוד, כמו גם אפיון היבטים כלכליים, וחברתיים שיש להם הקשר מרחבי.

תכנון דמוגרפי טובי כהן

תכנון דמוגרפי

הכנת תחזיות אוכלוסייה בתרחישים מגוונים, ניתוח השלכות התרחישים הללו על תחומי פעילות שונים ופיתוח צעדי התערבות רצויים.

אייקון בדיקת התכנות לפרויקטים

בדיקת התכנות לפרויקטים

בחינת התכנות סטטוטורית, ניתוח ספי כניסה, סקרים מרחביים וכד'.

לקוחות ממליצים

"טובי היא בעלת ידע מקצועי ורמת שירות גבוהים. בכל מפגשינו מצאתי את טובי שותפה קשובה, חרוצה, נעימת הליכות, ובעלת הבנה מערכתית. יכולותיה הבין אישיות, כישוריה המקצועיים והארגוניים תורמים רבות להשלמת התוכנית בסביבה מורכבת של בעלי עניין רבים"

תמונה29.jpg

"במהלך עבודתה איתנו הפגינה טובי התמצאות מעמיקה בחוק התכנון והבנייה, ראייה אסטרטגית של הצרכים שלנו ובקיאות בהליכי הרגולציה."

BELECTRIC

"טובי גילתה גמישות והבנה רבה לצרכים שלנו, התאימה עצמה ותרגמה אותם בצורה מקצועית, יוצאת דופן למונחים תכנוניים."

לוגו מועצה אזורית בני שמעון

"עבודתה של טובי הביאה להישגים מוחשיים ויישומיים לרשות, ואני שמחה על כך. "

לוגו מפעם
bottom of page